Instytut Misesa: Czym jest Wielki Reset? Część I: Zredukowane oczekiwania i bio-techno-feudalizm

Autor: Michael Rectenwald / Mises Institute

Wszyscy myślą o Wielkim Resecie, niezależnie od tego, czy wszyscy o nim wiedzą, czy nie. Ujawniają go działania podjęte przez państwa na całym świecie w odpowiedzi na kryzys COVID-19. Przez „kryzys” mam na myśli nie samą tak zwaną pandemię, ale reakcje na nowego wirusa zwanego SARS-2 oraz wpływ tej reakcji na warunki społeczne i ekonomiczne.

W swojej książce COVID-19: The Great Reset, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Klaus Schwab pisze, że kryzys COVID-19 powinien być traktowany jako

„szansa [którą można] wykorzystać, aby dokonać wyborów politycznych i instytucjonalnych zmian, które skierują gospodarki na ścieżkę ku bardziej sprawiedliwej, bardziej ekologicznej przyszłości .”

Chociaż Schwab od lat promuje Wielki Reset, ukryty kryzys dostarczył pretekstu do ostatecznego wprowadzenia go w życie. Według Schwaba nie powinniśmy oczekiwać, że światowy system postkowidowy powróci do swoich poprzednich trybów działania. Zamiast tego, Schwab sugeruje, że zmiany zostaną lub powinny zostać wprowadzone w powiązanych, współzależnych obszarach, aby wytworzyć „nową normalność”.

Czym więc jest Wielki Reset i jaka jest nowa normalność, którą on ustanowi?

Wielki Reset oznacza mniejsze dochody i zużycie węgla. Ale Schwab i WEF definiują również Wielki Reset w kategoriach konwergencji systemów ekonomicznych, monetarnych, technologicznych, medycznych, genomicznych, środowiskowych, wojskowych i zarządzania. Wielki Reset pociągnąłby za sobą ogromne przemiany w każdej z tych dziedzin. Zmiany, które według Schwaba nie tylko zmienią nasz świat, ale także doprowadzą nas do „kwestionowania, co znaczy być człowiekiem”.

Jeśli chodzi o ekonomię i politykę pieniężną, Wielki Reset oznaczałby z jednej strony konsolidację bogactwa, a z drugiej wprowadzenie uniwersalnego dochodu podstawowego. Może obejmować przejście na walutę cyfrową, skonsolidowaną centralizację banków i rachunków bankowych, natychmiastowe opodatkowanie w czasie rzeczywistym, ujemne stopy procentowe oraz scentralizowany nadzór i kontrola wydatków i zadłużenia.

Podczas gdy każdy aspekt Wielkiego Resetu wiąże się z technologią, Wielki Reset w szczególności napędza „czwartą rewolucję przemysłową” oraz transhumanizm, który obejmuje ekspansję genomiki, nanotechnologii i robotyki oraz ich przenikanie do ludzkich ciał i mózgów. Oczywiście czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się ze zwolnianiem ludzi w rozwijających się sektorach, gdzie mają zostać zastąpieni automatami. Co więcej, Schwab pochwala wykorzystanie nanotechnologii i skanów mózgu do przewidywania i wyprzedzania ludzkich zachowań.

Wielki Reset oznacza wydawanie paszportów medycznych, które wkrótce zostaną zdigitalizowane, a także przejrzystość dokumentacji medycznej, w tym historii medycznej, składu genetycznego i stanów chorobowych. Mogłoby to obejmować wszczepienie mikroczipów, które odczytywałyby i informowały o składzie genetycznym i stanach mózgu w taki sposób, że „przekroczenie granicy państwowej może pewnego dnia wymagać szczegółowego skanowania mózgu w celu oceny zagrożenia bezpieczeństwa danej osoby”.

Na froncie genomicznym Wielki Reset obejmuje postęp w inżynierii genetycznej oraz połączenie genetyki, nanotechnologii i robotyki.

Pod względem militarnym Wielki Reset oznacza stworzenie nowych przestrzeni bitewnych, w tym cyberprzestrzeni i ludzkiego mózgu jako pola bitwy.

Jeśli chodzi o zarządzanie, Wielki Reset oznacza coraz bardziej scentralizowany, skoordynowany i rozszerzony rząd i „instytucje rządowe”, konwergencję korporacji i państw oraz cyfryzację funkcji rządowych, w tym przy użyciu 5G i algorytmów predykcyjnych, śledzenie w czasie rzeczywistym i nadzorowanie ciał w przestrzeni kosmicznej lub „wyprzedzające zarządzanie” zachowaniami ludzi i systemów.

Wielki Reset jest jedynie skoordynowaną kampanią propagandową okrytą płaszczem nieuchronności. Zamiast zwykłej teorii spiskowej, jak zasugerował New York Times, Wielki Reset jest próbą spisku lub „pobożnym życzeniem” planistów społeczno-ekonomicznych, aby mieć korporacyjnych „interesariuszy” i rządy przyjmujące dezyderaty WEF.

Aby sprzedać ten pakiet, WEF mobilizuje ocieploną retorykę „równości ekonomicznej”, „uczciwości”, „włączenia” i „wspólnego przeznaczenia”, pośród innych eufemizmów. Razem te zwroty reprezentują kolektywistyczny, socjalistyczny i ideologiczny komponent wyobrażonego socjalizmu korporacyjnego (ponieważ socjalizmu ekonomicznego nie da się nigdy uchwalić, jest on zawsze tylko polityczny i ideologiczny).

Przeanalizuję perspektywy Wielkiego Resetu w przyszłych odcinkach. Ale wystarczy na razie powiedzieć, że WEF wyobraża sobie bio-techno-feudalny porządek globalny, ze społeczno-ekonomicznymi planistami i korporacyjnymi „interesariuszami” na czele i większą częścią ludzkości w niewoli. Jak chcieliby planiści, masa ludzkości będzie żyła w ekonomicznym zastoju ograniczonych oczekiwań, a indywidualna autonomia zostanie znacznie ograniczona, jeśli nie całkowicie zniszczona.

Jak zasugerował Mises, tacy planiści są autorytarami, którzy chcą zastąpić plany poszczególnych aktorów ich własnymi, scentralizowanymi planami. Gdyby takie plany zostały wprowadzone w życie, zawiodłyby, ale ich przyjęcie wymagałoby jednak ceny.

Autor, Michael Rectenwald był profesorem studiów liberalnych na New York University (na emeryturze).

Całość wraz z łączami do źródeł na stronie autora:

https://mises.org/wire/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism

Bez prywatności
Bez własności
Świat w 2030 według Światowego Forum Ekonomicznego

Autor: Anthony Mueller / The Mises Institute

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) powstało pięćdziesiąt lat temu. Przez dziesięciolecia zyskiwało coraz większe znaczenie i stało się jedną z wiodących platform futurystycznego myślenia i planowania. Jako miejsce spotkań światowej elity, WEF skupia liderów biznesu i polityki oraz kilku wybranych intelektualistów. Głównym celem forum jest kontrola globalna. Wolny rynek i indywidualny wybór nie są najważniejszymi wartościami, ale interwencjonizm państwowy i kolektywizm.

Zgodnie z przewidywaniami i scenariuszami Światowego Forum Ekonomicznego wolność indywidualna i własność prywatna znikną z tej planety do 2030 roku.

Osiem prognoz

Znowu zagrożona jest wolność jednostki. To, co może nas czekać, zostało przewidziane w listopadzie 2016 r., kiedy WEF opublikował „8 prognoz dla Świata w 2030 r.”. Zgodnie ze scenariuszem WEF świat stanie się od teraz zupełnie innym miejscem, ponieważ sposób pracy i życia ludzi ulegnie głębokiej zmianie. Scenariusz dla świata w 2030 roku to więcej niż tylko prognoza. Jest to plan, którego realizacja drastycznie przyspieszyła od czasu ogłoszenia pandemii i wynikających z niej blokad.

Zgodnie z prognozami „Global Future Councils” WEF, prywatna własność i prywatność zostaną zniesione w ciągu następnej dekady. Nadchodzące wywłaszczenie posunęłoby się dalej niż nawet komunistyczne żądanie zniesienia własności dóbr produkcyjnych, pozostawiające miejsce na prywatne posiadłości. Projekcja WEF mówi, że również dobra konsumpcyjne nie będą już własnością prywatną.

Gdyby prognoza WEF się spełniła, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje niezbędne rzeczy od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich dóbr. Dostawy towarów byłyby racjonowane zgodnie z systemem punktów kredytu społecznego. Zakupy w tradycyjnym sensie zniknęłyby wraz z prywatnymi zakupami towarów. Każdy ruch osobisty byłby śledzony elektronicznie, a cała produkcja podlegałaby wymogom czystej energii i zrównoważonego środowiska.

Aby osiągnąć „zrównoważone rolnictwo”, żywność będzie się składać głównie z wegetariańskiej. W nowej totalitarnej gospodarce usługowej rząd zapewni podstawowe zakwaterowanie, żywność i transport, a resztę trzeba pożyczyć od państwa. Wykorzystanie zasobów naturalnych zostanie ograniczone do minimum. We współpracy z kilkoma kluczowymi krajami globalna agencja ustaliłaby cenę emisji CO2 na niezwykle wysokim poziomie, aby zniechęcić do jego stosowania.

W filmie promocyjnym Światowe Forum Ekonomiczne podsumowuje osiem prognoz w następujących stwierdzeniach:

 1. Ludzie niczego nie posiadają. Towary są bezpłatne lub pożyczane od państwa.
 2. Stany Zjednoczone nie będą już wiodącym supermocarstwem, ale dominować będzie kilka krajów.
 3. Narządy nie będą przeszczepiane, ale drukowane.
 4. Spożycie mięsa zostanie zminimalizowane.
 5. Nastąpią masowe wysiedlenia ludzi z miliardami uchodźców.
 6. Aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, globalna cena zostanie ustalona na niebotycznym poziomie.
 7. Ludzie mogą przygotować się do wyjazdu na Marsa i rozpoczęcia podróży w poszukiwaniu obcego życia.
 8. Zachodnie wartości zostaną przetestowane do granic wytrzymałości.

Poza prywatnością i własnością

W publikacji dla Światowego Forum Ekonomicznego, duńska ekoaktywistka Ida Auken, która była ministrem środowiska w swoim kraju w latach 2011-2014 i nadal jest członkiem parlamentu duńskiego (Folketing), opracowała scenariusz świata bez prywatności i własności. W „Welcome to 2030” wyobraziła sobie świat, w którym „nie mam nic, nie mam prywatności, a życie nigdy nie było lepsze”. Według jej scenariusza, do 2030 r. zakupy i posiadanie stały się przestarzałe, ponieważ wszystko, co kiedyś było produktem, jest teraz usługą.

W jej idyllicznym, nowym świecie ludzie mają swobodny dostęp do transportu, zakwaterowania, jedzenia i „wszystkiego, czego potrzebujemy w naszym codziennym życiu”. Ponieważ te rzeczy staną się bezpłatne, „okazało się, że posiadanie ich nie ma sensu”. W domach nie byłoby własności prywatnej ani nikt nie płaciłby czynszu, „ponieważ ktoś inny korzysta z naszej wolnej przestrzeni, gdy jej nie potrzebujemy”. Na przykład salon danej osoby będzie używany do spotkań biznesowych, gdy ktoś jest nieobecny.

Obawy takie jak „choroby cywilizacyjne, zmiana klimatu, kryzys uchodźczy, degradacja środowiska, całkowicie zatłoczone miasta, zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie powietrza, niepokoje społeczne i bezrobocie” należą już do przeszłości. Autor przewiduje, że ludzie będą szczęśliwi mogąc cieszyć się tak dobrym życiem, które jest o wiele lepsze „niż droga, na której byliśmy, na której stało się tak jasne, że nie możemy kontynuować tego samego modelu wzrostu”.

Ekologiczny raj

W swoim wystąpieniu w 2019 r. na dorocznym posiedzeniu Światowych Rad Przyszłości Światowego Forum Ekonomicznego Ida Auken przepowiada, jak świat może wyglądać w przyszłości „jeśli wygramy wojnę ze zmianami klimatu”. Do 2030 r., kiedy emisja CO2 zostanie znacznie zmniejszona, ludzie będą żyć w świecie, w którym mięso na talerzu „będzie rzadkim widokiem”, a woda i powietrze będą znacznie czystsze niż obecnie. Ze względu na przejście od kupowania towarów do korzystania z usług zniknie potrzeba posiadania pieniędzy, ponieważ ludzie będą wydawać coraz mniej na towary. Czas pracy się skróci, a czasu wolnego przybędzie.

W przyszłości Auken wyobraża sobie miasto, w którym samochody elektryczne zastąpiły konwencjonalne pojazdy spalinowe. Większość dróg i miejsc parkingowych stanie się zielonymi parkami i strefami spacerowymi dla pieszych. Do 2030 r. rolnictwo będzie oferować głównie alternatywne źródła pochodzenia roślinnego zamiast mięsa i produktów mlecznych. Wykorzystanie ziemi do produkcji paszy znacznie się zmniejszy, a przyroda ponownie rozprzestrzeni się po całym świecie.

Urabianie zgody społecznej

Jak można skłonić ludzi do zaakceptowania takiego systemu? Przynętą, która przyciąga masy, są gwarancje kompleksowej opieki zdrowotnej i gwarantowany dochód podstawowy. Promotorzy Wielkiego Resetu obiecują świat bez chorób. Uważa się, że dzięki narządom wytwarzanym biotechnologicznie i zindywidualizowanym zabiegom medycznym opartym na genetyce, możliwe jest drastyczne wydłużenie oczekiwanej długości życia, a nawet nieśmiertelność. Sztuczna inteligencja wyeliminuje śmierć i wyeliminuje choroby i śmiertelność. Wśród firm biotechnologicznych trwa wyścig o znalezienie klucza do życia wiecznego.

Wraz z obietnicą przekształcenia zwykłego człowieka w boskiego nadczłowieka, obietnica „powszechnego podstawowego dochodu” jest bardzo atrakcyjna, szczególnie dla tych, którzy nie znajdą już pracy w nowej gospodarce cyfrowej. Uzyskanie podstawowego dochodu bez konieczności ponoszenia trudów i wstydu ubiegania się o pomoc społeczną jest przynętą do zdobycia wsparcia dla ubogich.

Aby było to opłacalne ekonomicznie, gwarancja dochodu podstawowego wymagałaby wyrównania różnic płac. Do promocji społeczeństwa bezgotówkowego zostaną wykorzystane techniczne procedury przekazywania pieniędzy z państwa. Wraz z digitalizacją wszystkich transakcji pieniężnych, każdy zakup zostanie zarejestrowany.

W konsekwencji organy rządowe miałyby nieograniczony dostęp do szczegółowego nadzorowania sposobu wydawania pieniędzy przez poszczególne osoby. Powszechny dochód podstawowy w społeczeństwie bezgotówkowym zapewniłby warunki do narzucenia systemu kredytu społecznego i zapewniłby mechanizm sankcjonowania niepożądanych zachowań oraz identyfikowania zbędnych i niepożądanych.

Kto będzie rządził?

Światowe Forum Ekonomiczne milczy na temat tego, kto będzie rządził w tym nowym świecie.

Nie ma powodu, by oczekiwać, że nowi posiadacze władzy będą życzliwi. Jednak nawet gdyby najważniejsi decydenci nowego rządu światowego nie byli złośliwi, ale tylko technokratami, z jakiego powodu administracyjna technokracja miałaby trwać w przypadku niepożądanych osób? Jaki sens ma przekształcanie zwykłego człowieka w nadczłowieka dla technokratycznej elity? Po co dzielić się korzyściami ze sztucznej inteligencji z masami i nie zachowywać bogactwa dla nielicznych wybranych?

Nie ulegając utopijnym obietnicom, trzeźwa ocena planów musi prowadzić do wniosku, że w tym nowym świecie nie byłoby miejsca dla przeciętnego człowieka i że zostałby on odsunięty wraz z „bezrobotnymi”, słabymi ” i „źle wychowanymi”. Za głoszeniem postępowej ewangelii sprawiedliwości społecznej przez promotorów Wielkiego Resetu i ustanowienia nowego porządku świata kryje się złowrogi projekt eugeniki, który jako technika nazywa się teraz „inżynierią genetyczną”, a jako ruch nosi nazwę „transhumanizmu”, termin ukuty przez Juliana Huxleya, pierwszego dyrektora UNESCO.

Promotorzy projektu milczą o tym, kto będzie rządził w tym nowym świecie. Dystopijny i kolektywistyczny charakter tych projekcji i planów jest wynikiem odrzucenia wolnego kapitalizmu. Ustanowienie lepszego świata poprzez dyktaturę jest wewnętrzną sprzecznością. Nie mniej, ale więcej dobrobytu gospodarczego jest odpowiedzią na obecne problemy. Dlatego potrzebujemy więcej wolnych rynków i mniej planowania państwowego. Świat staje się bardziej zielony i już następuje spadek tempa wzrostu światowej populacji. Tendencje te są naturalną konsekwencją tworzenia bogactwa dzięki wolnym rynkom.

Wniosek

Światowe Forum Ekonomiczne i powiązane z nim instytucje, w połączeniu z kilkoma rządami i kilkoma firmami z sektora zaawansowanych technologii chcą wprowadzić świat w nową erę bez własności i prywatności. W grę wchodzą wartości takie jak indywidualizm, wolność i pogoń za szczęściem, które należy odrzucić na rzecz kolektywizmu i narzucenia „dobra wspólnego”, które jest definiowane przez samozwańczą elitę technokratów. To, co jest sprzedawane opinii publicznej jako obietnica równości i zrównoważonego rozwoju ekologicznego, jest w rzeczywistości brutalnym zamachem na ludzką godność i wolność.

Zamiast wykorzystywać nowe technologie jako narzędzie doskonalenia, Wielki Reset stara się wykorzystać możliwości technologiczne jako narzędzie zniewolenia. W tym nowym porządku świata państwo jest jedynym właścicielem wszystkiego. W naszej wyobraźni pozostaje nam ustalenie, kto zaprogramuje algorytmy zarządzające dystrybucją towarów i usług.

Łącza do źródeł znajdują się na stronie autora:

https://mises.org/wire/no-privacy-no-property-world-2030-according-wef

Polecane

Najnowsze wpisy

Covidian Man by @Cityzenkane3 on Twitter
Okładka tygodnika Time 2-9.11.2020
Wielki Reset
1/10 filmów
1
Teorie spiskowe, które stały się faktem
Teorie spiskowe, które stały się faktem
2
WATCH: Alberta Premier Jason Kenney REJECTS “The Great Reset”
WATCH: Alberta Premier Jason Kenney REJECTS “The Great Reset”
3
Independent Trader: Wielki reset ma zniszczyć kapitał. Ma być dwóch pracodawców - korporacje i rządy
Independent Trader: Wielki reset ma zniszczyć kapitał. Ma być dwóch pracodawców - korporacje i rządy
4
COVID-19: The Great Reset
COVID-19: The Great Reset
5
What is "The Great Reset"? With James Delingpole
What is "The Great Reset"? With James Delingpole
6
7
8
‘Great Reset’ in Davos at the forefront of a ‘great deception’ in the free world
‘Great Reset’ in Davos at the forefront of a ‘great deception’ in the free world
9
10
Wielki Reset - najwyżej ocenione wystąpienie na XTB Masterclass 2020
Wielki Reset - najwyżej ocenione wystąpienie na XTB Masterclass 2020
Bald TV
1/7 filmów
1
2
3
4
5
6
7
RE:SET 1 (CBDC) czyli JEŚLI NIE WIESZ O CO CHODZI TO... (BaldTV)
RE:SET 1 (CBDC) czyli JEŚLI NIE WIESZ O CO CHODZI TO... (BaldTV)

Energia

Proszę udostępniać znajomym przedsiębiorcom: wieda.pl/reset

Jestem głęboko zaniepokojony tym, że zbyt wielu Amerykanów jest całkowicie ślepych na prawdę. Myślą, że w tych wyborach chodzi tylko o pojedynek Biden kontra Trump. Poniżej jest wideo Światowego Forum Ekonomicznego na temat 8 prognoz na rok 2030, które zakładają poddanie się Stanów Zjednoczonych pod ONZ – mówią po prostu, że Stany Zjednoczone nie będą już światowym supermocarstwem. Skończą z jedzeniem mięsa, stąd inwestycja Gatesa w alternatywy dla mięsa. Przejdą do historii paliwa kopalne, dlatego Biden powiedział w debacie, że zakończy przemysł paliw kopalnych i powróci do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 1. „Niczego nie będziesz posiadać” – i „będziesz z tego powodu szczęśliwy”.
 2. „Stany Zjednoczone nie będą wiodącym supermocarstwem na świecie”.
 3. „Nie umrzesz czekając na dawcę organów” – zostaną wykonane na drukarkach 3D.
 4. „Będziesz jadł znacznie mniej mięsa” – mięso będzie „okazjonalnym przysmakiem, a nie podstawowym produktem, dla dobra środowiska i naszego zdrowia”.
 5. „Miliard ludzi zostanie przesiedlonych przez zmiany klimatyczne” – Otwarte Granice Sorosa
 6. „Zanieczyszczający będą musieli zapłacić za emisję dwutlenku węgla” – „Będzie globalna cena węgla. Pomoże to w tworzeniu historii paliw kopalnych ”
 7. „Możesz przygotowywać się do lotu na Marsa” – naukowcy „opracowali, jak zachować zdrowie w kosmosie”.
 8. „Zachodnie wartości zostaną przetestowane do granic wytrzymałości”. – „Nie można zapominać o czekach i równowagach, które stanowią podstawę naszych demokracji”

 

To program, który został uruchomiony przez fałszywą pandemię COVID-19, która została zainicjowana przez tych ludzi, a blokady miały na celu zmiażdżenie gospodarki, skierowanie jej w kierunku nacjonalizacji całego przemysłu i zlikwidowanie małego biznesu. Opracowują paszporty, które będą wymagały szczepień, aby podróżować. Celowo próbują ograniczyć podróże międzynarodowe, aby zmniejszyć zanieczyszczenie i zapobiec masowym powstaniom przeciwko ich nowej komunistycznej agendzie. Tak, przechodzą od socjalizmu, w którym nadal coś posiadasz, do komunizmu, w którym rząd ma wszystko. To nie przypadek, że za tym stoi Pikkety w jednej drużynie z Klausem Schwabem. We Francji urodził się najpierw  komunizm. Potem sprzedali pomysł Karolowi Marksowi, który był najpierw socjalistą.

O to właśnie chodzi w tych wyborach. Nie chodzi o to, żeby lubić lub nie lubić Trumpa. Chcą, aby ludzie głosowali tak powierzchownie, że jest okropny, obraża ludzi i jest jednym ze znienawidzonych bogaczy.

Oto prawdziwe zagrożenie, przed którym stoimy – Światowe Forum Ekonomiczne i jego wizja nowego komunistycznego porządku zielonego świata. Prasa NIE wykona swojego zadania. Gdyby to zrobili, ujawniliby fakt, że Światowe Forum Ekonomiczne sprzedało wszystkie swoje inwestycje tuż przed krachem. Klaus Schwab to nowy Karol Marks. To największy zorganizowany spisek w historii ludzkości i prasa wita go z otwartymi ramionami. Za 10 lat nic nie będziesz mieć, ale nie będziesz mieć też żadnych praw.

– Dokumenty proszę!

Dokumenty proszę! (Kraków)

Czy Europa celowo miażdży swoją gospodarkę, by dokonać wielkiego resetu?

Autor: Martin Armstrong /Armstrong Economics Blog

Komentarz czytelnika, Słowaka w Hiszpanii:

… Jak zapewne wiesz, Europa zmierza z powrotem do całkowitego zamknięcia. W Europie Wschodniej jest najgorzej. Od września mamy do czynienia z tyranią. Maski obowiązkowe wszędzie (w tym na ulicach, w parkach itp.). Kawiarnie, restauracje, cała kultura, wiele / większość sklepów i „nieistotnych” firm, które są teraz zamknięte w większości obszarów. Całkowite zamknięcie w miejscach takich jak Czechy, Słowacja, Słowenia itp.

W ostatnich tygodniach odbyły się demonstracje na małą skalę w Bratysławie, Pradze, Polsce itd. – a gliniarze (w niektórych przypadkach wojskowi) użyli brutalnej siły przeciwko pokojowym demonstrantom (armatki wodne, gaz łzawiący, strzelanie gumowymi kulami itp.). Na Słowacji grozili więzieniem osobom, które brały udział, ponieważ w „stanie wyjątkowym” mogą zostać nałożone długie kary więzienia na każdego, kto łamie przepisy zakazujące zgromadzeń publicznych / towarzyskich itp.

Ponadto Słowacja przeprowadza obowiązkowe testy „COVID” całej populacji (z wyjątkiem dzieci poniżej 10 roku życia)! Nie jest to technicznie obowiązkowe, ALE każdy, kto nie będzie miał dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu (który ludzie muszą nosić przy sobie przez cały czas na wypadek zatrzymania przez policję, a także aby móc iść do pracy lub wejść do dowolnego sklepu) zostanie uznany za „pozytywny” i nie będzie mógł w ogóle wychodzić z domu! Więc jeśli nie zostaniesz przetestowany, masz przerąbane – nie możesz iść do pracy, nic kupić w sklepie, a nawet wyjść z domu, ponieważ gliniarze będą patrolować i pytać o dokument.

Jak już powiedziałem wam jakiś czas temu… ludzie Zachodu żyją złudzeniem, że ludzie z byłych krajów komunistycznych / totalitarnych oprą się tyranii. Cóż, nie robią tego. Ogromna większość ludzi we wszystkich tych krajach toleruje całą tę tyranię; myślą, że to dla „zdrowia publicznego” (czyli dla ich własnego dobra) i nie zwracają się przeciwko tyrańskiemu rządowi, ale nielicznym, którzy nie chcą przestrzegać tych złych, antyludzkich nakazów.

Pomijając być może Chiny (z ich całkowitym monitorowaniem, kredytem społecznym itp.), Słowacja jest teraz dosłownie na szczycie najbardziej tyranicznych krajów. Bez testu, bez wychodzenia z domu! (I, oczywiście, wkrótce „test” zostanie zastąpiony „szczepionką”, potem chipem itp. – i każdemu dostanie zastrzyk, bo inaczej będą musieli zostać zamknięci w domu i umrzeć z głodu!)

Większość ludzi nie wierzyła, że Europa wróci do blokady… cóż, oto jesteśmy. A dopiero październik – sezon grypowy jeszcze się właściwie nie zaczął.
Wkrótce będziemy zazdrościć tym, którzy żyli pod rządami Stalina lub Mao.

Przygnębiające jak diabli… Nie chcę żyć w tym chorym tyrańskim świecie.

ODPOWIEDŹ Martina Armstronga:

Mam przyjaciół na całym świecie, którzy piszą i bardzo się niepokoją. Europa zamierza przepchnąć Wielki Reset, używając tego wirusa jako usprawiedliwienia dla zmiażdżenia gospodarki, aby zmusić ludzi do AKCEPTACJI ich gwarantowanego dochodu podstawowego i zapoczątkowania Wielkiego Resetowania. Zamiast właściwie zrewidować system, przyjęli totalitarne podejście do utrzymania władzy. Poważnie się zastanawiam, czy będą wybory po 2024 r. i istnieje duże prawdopodobieństwo, że do 2027 r. dojdziemy do międzynarodowej wojny.

Nie ma absolutnie ŻADNEJ możliwości, że ci ludzie nie wiedzą co robią. To celowe działanie mające na celu wykorzystanie COVID-19 do zmiażdżenia gospodarki i zmuszenia ludzi do uległości. Jeśli spojrzysz po prostu na europejskie indeksy giełdowe, nie zobaczysz niczego w przybliżeniu podobnego do Stanów Zjednoczonych. W ciągu roku spadają średnio o 30%.

Źródło:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/is-europe-deliberately-crushing-their-economy-for-the-great-reset/