Przedmowa do Raportu Światowego Forum Ekonomicznego: Przyszłość Pracy

Tłumaczenie przedmowy do raportu.  W osobnych wpisach zamieszczę streszczenie oraz komentarz.

Autor: Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

Pełny raport do pobrania na stronach WEF: 
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

Przedmowa

Po latach narastającej nierówności dochodów, obawy związane ze zmianami miejsc pracy, wynikające z rozwoju technologii, a także narastający konflikt społeczny na całym świecie, wstrząsy zdrowotne i gospodarcze – doprowadziły gospodarki do upadku, zakłóceń na rynku pracy i w pełni ujawniły niedociągnięcia naszych umów społecznych. Miliony osób
na całym świecie straciły środki do życia, a kolejne miliony są zagrożone globalną recesją,
strukturalną zmianą w gospodarce i dalszą automatyzacja. Dodatkowo, pandemia i późniejsza recesja najbardziej dotknęła te społeczności, których sytuacja i tak już była niekorzystna.

Znajdujemy się w decydującym momencie: decyzje i wybory, których dokonujemy dzisiaj, określą kurs, sposób życia i źródła utrzymania całych pokoleń. Dysponujemy odpowiednimi narzędziami. Bogactwo innowacji technologicznych, które definiuje naszą obecną erę, można wykorzystać
do uwolnienia ludzkiego potencjału. Mamy sposoby na przekwalifikowywanie i podnoszenie kwalifikacji jednostek w sposób bezprecedensowy, aby rozmieścić sieci bezpieczeństwa (?), które uchronią przeniesionych pracowników przed nędzą, oraz do tworzenia map na zamówienie, do przemieszczania pracowników do miejsc pracy jutra, gdzie będą mogli się rozwijać.

Jednak wysiłki na rzecz wsparcia poszkodowanych przez obecny kryzys pozostają w tyle w porównaniu z tempem zawirowań. Obecnie, pilne jest uchwalenie Globalnego Resetu, sprawiedliwego systemu społeczno-gospodarczego, zrównoważonego, gdzie będą przywrócone
ożywienie mobilności społecznej i spójność społeczna, a dobrobyt gospodarczy będzie w zgodzie ze zdrowiem planety. Jeśli przegapimy tą możliwość, staniemy w obliczu utraconych pokoleń dorosłych i młodzieży, które wychowają się w nierówności, niezgodzie i zmarnują swój potencjał.

Raport Przyszłość Pracy (Future of Jobs) dostarcza aktualnych spostrzeżeń, potrzebnych do zorientowania rynków pracy i pracowników ku możliwościom pracy dzisiaj i w przyszłości. Raport w trzeciej edycji mapuje przyszłe zawody i umiejętności, śledząc tempo i kierunek zmian.
W tym roku stwierdzamy, że choć napędzane technologią tworzenie miejsc pracy przewyższy liczbę miejsc pracy straconych w ciągu najbliższych pięciu lat, załamanie gospodarcze spowalnia tempo wzrostu zawodów jutra. Ponownie pilna jest potrzeba podjęcia proaktywnych środków, aby ułatwić przejście pracowników w bardziej zrównoważone możliwości zatrudnienia.
Jest miejsce na umiarkowany optymizm, ale pracownicy pomocniczy będą wymagać globalnej,
regionalnej i krajowej współpracy publiczno-prywatnej, szybko i na niespotykaną dotąd skalę.

Platforma dla Nowej Gospodarki i Społeczności Światowego Forum Ekonomicznego działa jako „stacja dokująca” do takiej współpracy nad wzrostem gospodarczym, ożywieniem i transformacją. Wykorzystując tę ​​publikację i inne spostrzeżenia, Platforma obsługuje zakres
konsorcjów i koalicji, w tym Reskilling Revolution Initiative (Inicjatywa Rewolucji Przebranżowienia) do zapewnienia lepszych miejsc pracy, umiejętności i edukacji miliarda
ludzi do 2030 roku. Jesteśmy głęboko wdzięczni członkom Rady ds. Nowej Gospodarki i Społeczeństwa (New Economy and Society Stewardship) za kierowanie tą agendą, ponad 100 partnerom Platformy oraz wytycznym ekspertów Global Future Councils, społeczności Głównych Ekonomistów, Głównym Specjalistom ds. Zasobów Ludzkich (Chief Human Resource Officers), dyrektorom ds. Nauczania (Chief Learning Officers), Chief Diversity Officers (?) i wielu narodowym ministerstwom gospodarki, edukacji i pracy.

Jesteśmy również wdzięczni wielu partnerom, których myśli stworzyły unikalny zbiór spostrzeżeń w tym raporcie. Przedstawiamy planowane zatrudnienie i ilościowe prognozy Naczelnego Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich i strategii do 2025 r., wykorzystując jednocześnie wiedzę jakościową szerokiej gamy dyrektorów Światowego Forum Ekonomicznego oraz ekspertów.
Dodatkowo raport zawiera unikalne dane z LinkedIn, Coursera, ADP i FutureFit.AI, które dostarczyły nowych, innowacyjnych wskaźników, które rzuciły światło na jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie pani Vesselinie Ratchevej, kierownik ds. Wiedzy (Insights Lead); Guillaume Hingel, (Insights Lead); i Sophie Brown, Project Specialist za wkład w ten raport. Chcielibyśmy również podziękować Idzie Jeng Christensen,
Eoin Ó Cathasaigh, Genesis Elhussein, Till Leopoldowi i SungAh Lee za ich wsparcie projektu na Światowym Forum Ekonomicznym.

Ludzka pomysłowość leży u podstaw wspólnego dobrobytu. Jako, że przesuwa się granica między pracą wykonywaną przez ludzi a wykonywaną przez maszyny i algorytmy, mamy chwilową okazję, aby upewnić się, że te przemiany doprowadzą do nowej ery dobrej pracy,
dobrych miejsc pracy i lepszej jakości życia dla wszystkich. W środku pandemicznej recesji
okazja szybko się wymyka. Firmy, rządy i pracownicy muszą planować współpracę w celu wdrożenia nowej wizji globalnej siły roboczej.