Martin Armstrong: Jak nasz komputer AI prognozuje upadek Schwaba & World Economic Forum

Autor: Martin Armstrong
Tłumaczenie automatyczne
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/ai-computers/how-our-ai-computer-forecasts-the-failure-of-schwab-world-economic-forum/

Uważam, że to naprawdę interesujące, w jaki sposób Klaus Schwab wojuje czwartą rewolucją przemysłową, tym jak sztuczna inteligencja (AI) zmieni świat, więc musimy pomóc go ukształtować, niszcząc to, co mamy, aby zaprojektować Wielki Reset. Tylko nauczyciel akademicki byłby tak arogancki. Zaprojektowany przeze mnie system sztucznej inteligencji pochodzi od programisty i tradera, którym jestem, a nie ekonomisty akademickiego z teoriami z książek. Uważam za ironię, że teorie ekonomiczne, które dominowały na świecie w XIX wieku, z wyjątkiem Marksa, opierały się na praktycznym doświadczeniu. Dziś naukowcy, którym brakuje praktycznego doświadczenia, twierdzą, że mają stopnie naukowe. Świat, który ci ludzie próbują stworzyć, to nic innego jak teoria bez rzeczywistego doświadczenia.

Byłem traderem i jednym z pierwszych zarządzających funduszami hedgingowymi, a nie ekonomistą akademickim. Nie ma dyplomów z zarządzania funduszami hedgingowymi. A jeśli chodzi o ekonomię, to oczywiście pierwszy kurs ekonomiczny odbył się w Cambridge w 1902 roku. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy poprzedzali rok 1902, byli samoukami ekonomii od Adama Smitha i Davida Ricardo po Karola Marksa i Johna Maynarda Keynesa, który również nie miał formalnego stopnia ekonomicznego – John Maynard Keynes kształcił się w King’s College w Cambridge w latach 1902-1906.

A tak przy okazji, kiedy John Maynard Keynes przedstawił swoje pomysły, naukowcy powiedzieli, że się mylił, był absurdalny i nikt nie powinien go słuchać. Dopiero gdy wybuchł Wielki Kryzys, zwrócili się do Keynesa, gdy akademicy również wtedy zawiedli. Ale Keynes NIGDY nie opowiadał się za ciągłym wydatkowaniem na deficyt, a także zalecał obniżenie podatków jako narzędzia stymulującego gospodarkę. Rozwiązania te były TYLKO w okresie recesji. To akademicy i ich socjalistyczny program wspierali wydatki na deficyt rok po roku, ale zawsze opowiadali się za podnoszeniem podatków w celu osiągnięcia społecznej sprawiedliwości Marksa. Niestety, to, co wielu uważa za ekonomię keynesowską, jest socjalistycznym wypaczeniem tego, za czym faktycznie opowiadał się Keynes.

Zawsze to traderzy, a nie naukowcy, posuwali do przodu naukę o ekonomii. Jeśli spojrzeć na pierwszego analityka, który ustalił podaż i popyt, to był to John Law, który był traderem na giełdzie w Amsterdamie i obserwował to z aktywności rynkowej. Nawet Adam Smith posłużył się przykładami Johna Lawa z „Wealth of Nations” w rzeczywistości badał pracę Law, aby wymyślić swoją niewidzialną rękę. Był David Ricardo, który również zbił fortunę jako kupiec. To są trzej mistrzowie i ŻADEN z nich nie miał formalnego stopnia ekonomii.

Ci z nas, którzy wywodzą się z prawdziwego świata handlu, nie mają luksusu tworzenia utopijnych teorii, które brzmią ładnie. Musieliśmy wymyślić pomysły, które zadziałały, ponieważ Twoje pieniądze były naprawdę zagrożone. Jeśli nie dokonałeś transakcji, nigdy nie zrozumiesz, że rynek zawsze ma rację. Jeśli nie posłuchasz rynku, stracisz wszystko.

Uważam za ironię, że mamy tutaj Kausa Schwaba, który mówi światu, jak należy przyjąć jego marksistowskie idee sprawiedliwości społecznej. Po prostu opowiadał się za fałszywym wirusem, aby usprawiedliwić wykorzystanie tych blokad do zmiażdżenia gospodarki niszczącej małe firmy, które są przyszłością i zatrudniają 70% ludzi. Wszystko po to, aby osiągnąć jego nowy zielony komunistyczny porządek świata. Jest naukowcem, który nigdy nie miał prawdziwej pracy i tak bezdusznie pozbywa się przyszłości naszego społeczeństwa i ma czelność myśleć, że byłoby lepiej, gdyby grał w Boga i zmieniał społeczeństwo, by funkcjonowało zgodnie z jego dekretem.

Niestety dla Klausa nasz system AI, który jest JEDYNYM w pełni funkcjonalnym systemem na świecie, przewiduje, że Klaus zawiedzie. Będzie miał szczęście, jeśli ludzie nie zdobędą szturmem jego siedziby, nie wyciągną go ze wszystkimi jego wspólnikami i spalą na stosie lub nie zetną mu głowy w staromodny sposób. Nie ma pojęcia, że niszczy stabilność finansową rodzin i myśli, że może po prostu rozdać gwarantowany dochód podstawowy za wszystkie niezliczone miliony, które pozbawia pracy.

Klaus Schwab z żoną

Oczywiście nazywam to komunizmem 3.0, ponieważ różnica polega na tym, że nie planuje on konfiskaty majątku elity. Nie odda swojego statusu, medali i zaszczytów. Są po to, aby pokazać, że jest on kompetentny, aby nas sądzić. Potrzebujemy superbogów, aby zachować ich bogactwo i platformy BigTech, aby mogli kontrolować świat i utrzymywać nas wszystkich w ryzach. To ludzie tacy jak Schwab są antyreligijni, podobnie jak Marks, ponieważ nie wierzą w takie rzeczy, ponieważ wiedzą o wiele lepiej, jak przeprojektować społeczeństwo.

Mamy więc komputer, który zaprojektowałem na podstawie tego, czego doświadczyłem w handlu. Analiza fundamentalna nic nie znaczy, ponieważ jest tylko wymówką, którą komentatorzy telewizyjni wymyślają, aby wyjaśnić codzienną akcję cenową. Śledztwo w sprawie Krachu z 1987 roku wykazało prawdziwe niebezpieczeństwo, które nie jest nowością. Zapytali zarządzających funduszami: dlaczego sprzedali? Zadzwonili do swoich brokerów i zapytali, dlaczego rynek się załamał i nie było logicznego wyjaśnienia, ponieważ nie było żadnych liczb ani niczego, na co ludzie mogliby wskazać. Broker odpowiedział – nie wiem! To brak informacji skłonił profesjonalistów do sprzedaży, ponieważ nie mieli możliwości oszacowania ryzyka na następny dzień.

Prawdziwym powodem był pomysł, że dolar spadnie o kolejne 40%. W związku z tym zagraniczni inwestorzy sprzedawali ze względu na walutę, a nie ze względu na jakieś fundamentalne czynniki krajowe, takie jak stopy procentowe, zatrudnienie czy PKB. Przepływy kapitałowe ujawniły dużą zmienność przepływów pieniężnych, której standardowa analiza nigdy nie przewidziała.

Z Bliskim Wschodem mieliśmy do czynienia w Genewie. To tam inwestowano wszystkie pieniądze OPEC. Kiedy poproszono mnie o otwarcie biur w Japonii, nie chciałem. Kiedy tam poszedłem, byłem zdumiony, ilu ludzi znałem. Czołowi brokerzy, którzy handlowali pieniędzmi OPEC w Genewie, przenosili się do Japonii w wyniku napływu kapitału. W latach 80. było dla mnie jasne, że przepływy kapitału są kluczem, a talenty na całym świecie poruszają się wraz z przepływami kapitału.

Martin Armstrong przy komputerze IBM XT, Australia rok 1985

Te obserwacje stały się podstawą projektu Sokratesa. Tutaj jestem w naszym biurze w Australii od 1985 roku z IBM XT, którym zapewniamy klientom dostęp do Sokratesa. Byliśmy największą firmą prognostyczną na świecie. Kiedy zeznawałem przed Kongresem w 1996 roku, mamy około 50% równowartości całego amerykańskiego długu publicznego objętego umową. Dlatego bankierzy zakładali, że mam większy wpływ niż oni. Prawdziwą różnicą było to, że doradzaliśmy, a nie sprzedawaliśmy klientom produkty, dzięki czemu bank był najlepszym produktem, a nie klientem.

Mamy więc komputer analizujący czwartą rewolucję przemysłową Schwaba i przewiduje się, że jego marzenie o przejęciu władzy nad światem NIE powiedzie się. Spowoduje gwałtowną depresję gospodarczą, ponieważ inspiruje niszczenie małych firm na całym świecie. Im szybciej ludzie powstaną i położą kres tym blokadom, tym bardziej uchronimy nasz świat. W przeciwnym razie ci naukowcy nie mają pojęcia, jak stworzyć gospodarkę. Nikt nigdy tego nie zrobił. To ludzka pomysłowość tworzy WSZYSTKIE postępy. Żaden rząd nie powiedział mi, że muszę napisać program. To, co napisałem w kodzie, miało ożywić to, co widziałem na własne oczy. Nikt nigdy nie uczył mnie o światowej gospodarce. Nadal nie uczą handlu walutami ani zarządzania funduszami hedgingowymi. Są to umiejętności dla samouków.

Do dziś elitarni bankierzy wciąż nienawidzą mnie i twierdzą, że mam zbyt duży wpływ. Ale prawda jest taka, że ​​sprzedajemy porady, które nie są związane z konfliktem interesów. Nie namawiamy do zakupu akcji, bo sami w nie zainwestowaliśmy. Nie projektujemy produktów, które mają być sprzedawane klientom, a następnie handlujemy z nimi z wewnętrzną wiedzą.

Przykro mi Klaus. Wspierasz 4 rewolucję przemysłową, która nie wie nic o tworzeniu, ponieważ tworzenie wymaga ludzi z prawdziwymi pomysłami i spostrzeżeniami. Cóż, sztuczna inteligencja prognozuje, że Twój Wielki Reset się nie powiedzie. Możesz być dumny, wiedząc, że prawdopodobnie zraniłeś znacznie więcej ludzi niż nawet Karol Marks. Na twoim miejscu budowałbym bunkier, zostań tam, a najlepiej zakop się pod ziemię. Kiedy ludzie powstaną w Europie, przyjdą po twoją głowę. Prawdopodobnie stworzyłeś wielu Maksymilianów Robespierre’ów, którzy będą szukać zemsty. Cieszę się, że nigdy nie postawiłem stopy na waszych imprezach w Davos. Będzie lepiej, jeśli historia NIE zapamięta mnie jako Człowieka z Davos.

Autor: Martin Armstrong
Tłumaczenie automatyczne

źródło: https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/ai-computers/how-our-ai-computer-forecasts-the-failure-of-schwab-world-economic-forum/