INFOWARS: Watykan przystępuje do „Globalnego Sojuszu” z Rotszyldami, Fundacją Rockefellera i dużymi bankami, aby stworzyć Wielki Reset

Autor: Jamie White

Papież Franciszek ogłosił, że Watykan zawrze „globalny sojusz” z wielkimi światowymi bankami, międzynarodowymi korporacjami i globalistycznymi fundacjami, aby stworzyć radę gospodarczą, której celem będzie redystrybucja bogactwa na całym świecie.

Inicjatywa globalistyczna, zwana „Radą Kapitalizmu Włączającego”, przedstawia się jako organizacja prokapitalistyczna, której celem jest stworzenie „silniejszych, sprawiedliwszych i bardziej opartych na współpracy gospodarek i społeczeństw”.

Grupa elit, która nazywa siebie „Strażnikami”, nazywa siebie „historyczną współpracą dyrektorów generalnych i światowych liderów pracujących pod moralnym przewodnictwem papieża Franciszka, aby wykorzystać siłę biznesu na dobre”, stwierdza strona internetowa.

„Odpowiadamy na wyzwanie papieża Franciszka, aby stworzyć bardziej inkluzywną gospodarkę, która sprawiedliwie szerzy korzyści płynące z kapitalizmu i pozwala jednostkom na pełne wykorzystanie ich potencjału” – mówi w filmie dziedziczka bankowości Lynn Forester de Rothschild.

W rzeczywistości „Strażnicy” to zwykły megalomaniakalny gang globalistów zdeterminowanych do wprowadzenia radykalnej, skrajnie lewicowej polityki na całym świecie, takiej jak Zielony Nowy Ład i inicjatywy dotyczące polityki tożsamości.

Na liście „Strażników” oprócz Papieża Franciszka znajdują się dyrektorzy generalni Visa, Mastercard, Bank of America i BP, a także Lynn Forester de Rothschild, prezes Fundacji Forda Darren Walker, prezes Fundacji Rockefellera Rajiv Shah i specjalny wysłannik ds. Klimatu ONZ Mark Carney.

„Strażnicy”, jak nazywani są członkowie rady, to dyrektorzy czołowych światowych korporacji, którzy obiecali podjąć śmiałe działania w celu stworzenia kapitalizmu inkluzywnego ”- podał Forbes w środę.

„Strażnicy będą ponosić odpowiedzialność, zobowiązując się do wykonania listy zamierzonych działań obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem. The Guardians w swoich firmach oświadczyli, że planują zatrudniać i promować więcej kobiet, zwiększać zatrudnienie w ramach różnorodności, angażować się w czystą energię, kupując w 100% odnawialną energię elektryczną, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych, promując ponowne wykorzystanie i recykling wody oraz inne inicjatywy. ”

Dzieje się tak po tym, jak Światowe Forum Ekonomiczne, Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne instytucje wezwały ostatnio do „Wielkiego Resetowania”, aby zreorganizować światowy system kapitalistyczny w socjalistyczny transhumanistyczny porządek światowy, który wyeliminowałby własność prywatną i walutę.

Wszystkie łącza do źródeł znajdują się na stronie autora:

https://www.infowars.com/posts/vatican-enters-global-alliance-with-rothschilds-rockefeller-foundation-big-banks-to-create/


Komentarz Cesare Sachetti na Twitterze:

W międzyczasie Bergoglio podpisał globalny sojusz z Rockefellerem i Rothschildem. Fałszywy prorok kościoła antykatolickiego toruje drogę do Wielkiego Resetu, Nowego Porządku Świata. Kto idzie za Bergoglio, nie idzie za Chrystusem. On podąża za szatanem.

https://twitter.com/disclosetv/status/1336745035535151106