Cesare Sacchetti: Wewnętrzny dokument rządu francuskiego potwierdza Wielki Reset zaplanowany przez Nowy Porządek Świata

Tłumaczenie automatyczne. Całość wraz z łączami do źródłem oraz kopią opisanego dokumentu znajduje się na blogu Cesare Sacchetti:
https://lacrunadellago.net/2020/11/20/a-leaked-french-governmental-document-confirms-the-great-reset-planned-by-the-new-world-order/?lang=en

Wewnętrzny dokument rządu francuskiego w pełni potwierdziłby plan znany jako Wielki Reset, o którym wspomniano już w poprzednim artykule.

Najbardziej zaskakujące jest to, jak treść tego dokumentu doskonale koresponduje z rewelacjami dokonanymi przez informatora kanadyjskiej partii liberalnej, który w e-mailu, który wyciekł na stronie Reddit, przewidział plany globalistycznych elit na najbliższe miesiące.

Tym razem nie jest to jednak e-mail, ale prawdziwy plan działania, w którym wskazane są fazy, które nadejdą w związku z kryzysem koronawirusa w najbliższych miesiącach, aż do ostatecznego celu globalnego resetu.

Niektóre agencje prasowe, przede wszystkim francuska Associated Press, oświadczyły, że dokument nie jest oryginalny iw związku z tym niosą anonimowe oświadczenie organu rządowego, który przygotowałby tę tabelę.

Jednak ten blog otrzymał informacje w przeciwnym kierunku ze źródeł francuskiego rządu, które zamiast tego potwierdzają autentyczność dokumentu.

Dokument nosi tytuł Wysokiego Komisarza ds. Planowania, organu rządowego oficjalnie utworzonego przez rząd francuski we wrześniu ubiegłego roku dekretem podpisanym przez Prezydenta Republiki Emmanuela Macrona, który przekazał kierownictwo tego organu François Bayrou, byłemu Minister Sprawiedliwości, który złożył rezygnację w 2017 roku, ponieważ był zamieszany w skandal związany z nielegalnym wykorzystaniem środków otrzymanych przez Parlament Europejski.

Wygląda na to, że Macron katapultował Bayrou na ten post jako rodzaj rekompensaty za utratę jego stanowiska jako Strażnika Pieczęci.

Wysokiemu Komisarzowi przydzielono ogólne zadania koordynacyjne w różnych kwestiach, takich jak kwestie demograficzne, środowiskowe, kulturowe i środowiskowe.

Instytucja ta przypomina swego rodzaju biuro koordynacyjne, którego rząd francuski używa do wykonywania niektórych dyrektyw politycznych.

Przy tej okazji wspomniany organ otrzymałby z wyprzedzeniem cały program działań na najbliższe miesiące w związku z tak zwanym kryzysem Covid.

W listopadzie, który wciąż trwa, mówi się wyraźnie o lżejszych zamknięciach i tak się już dzieje w niektórych krajach europejskich.

W Niemczech władze nie podjęły jeszcze decyzji o wszczęciu pełnej blokady, ponieważ kilka przedsiębiorstw pozostaje otwartych.

W Hiszpanii w podobnym kierunku podążają nieregularne zamknięcia, które nie zostały jeszcze w pełni przeprowadzone na terytorium kraju.

We Francji możemy już mówić o blokadach podobnych do tych praktykowanych wiosną ubiegłego roku, kiedy to zamykanie wielu działań uznano za nieistotne.

W grudniu przechodzimy do kolejnej fazy planu. Mówi się wyraźnie o wzroście liczby przypadków Covid-19 i to będzie uzasadniać jeszcze surowsze środki i prawie całkowite zamknięcie we Francji i w pozostałej części Europy, co doprowadzi do wyjątkowo sztywnych ograniczeń w zakresie mobilności osób.

Twierdzenie to doskonale pokrywa się z tym, co ujawnił kret Kanadyjskiej Partii Liberalnej.

Wzrost liczby przypadków będzie najprawdopodobniej determinowany przez wzrost liczby testów.

Teraz władze już eksperymentują z użyciem szybkiego wymazu antygenowego, aby ułatwić wykonanie testów, ale skuteczność tych testów diagnostycznych wydaje się być jeszcze mniej wiarygodna niż tradycyjna wymazówka, która daje bardzo duże ilości fałszywie dodatnich, równe kilka przypadków do 90%.

Test ten jest więc z pewnością szybszy i bardziej praktyczny do wykonania, ale paradoksalnie mógłby prowadzić właśnie do wzrostu liczby przypadków przewidywanych przez informacje otrzymane zarówno od informatora kanadyjskiego, jak i opisane we francuskim dokumencie.

Wydaje się, że to nie przypadek, że ta szybka wymazówka właśnie wychodzi.

W każdym razie następny krok, który doprowadzi do fali przypadków, prawdopodobnie fałszywie pozytywnych, takich jak te zarejestrowane do tej pory, zostanie wykorzystany do przejścia do kolejnej fazy, która rozpocznie się w przyszłym roku.

Elity już przekazały kierownictwu na całym świecie program, którego należy przestrzegać, a zatem rządy nie robią nic poza realizacją już napisanego planu.

Jeśli nie wierzysz w autentyczność przedstawionych dokumentów poufnych, możesz zapoznać się z oficjalnymi. W umowie na zakup szczepionek między AstraZeneca, brytyjską firmą farmaceutyczną, która została już skazana za oszustwa w USA, a krajami, które otrzymają lek, wyraźnie mówi się o zakończeniu pandemii zaplanowanej na przyszłe lato, nie później niż w lipcu 2021 r.

W tym samym okresie, w którym nastąpi eksplozja nowych przypadków, rządy będą miały za zadanie przystąpić do budowy prawdziwych obozów koncentracyjnych, do których deportowani będą wbrew ich woli osoby odmawiające poddania się testom Covid.

Nawet w tej sytuacji nie jest to kwestia zwariowanej „teorii spiskowej”, ale tego, co już zaczyna być oficjalnie wdrażane w niektórych częściach świata.

W Nowej Zelandii premier Jacinda Ardern wyraźnie oświadczyła, że ​​osoby, które odmówią wykonania tych testów, zostaną przetransportowane do tych obozów bez ich zgody.

Rządy zaczęły więc już budować te struktury, aby zamknąć wszystkich tych, którzy odmawiają przyjęcia dyktatu dyktatury zdrowia.

Trzecia faza operacji Covid: bezprecedensowy kryzys gospodarczy i upadek społeczeństwa

Po zbudowaniu tych pól rozpocznie się to, co można określić jako trzeci etap w 2021 r.

W przyszłym roku spodziewana jest mutacja wirusa, która doprowadzi do powstania nowej wersji koronawirusa, Covid-21. Mówi o tym wyraźnie zarówno dokument Wysokiego Komisarza Francji, jak i kanadyjskiego polityka.

Jeśli ktoś jest sceptyczny również wobec tego przewidywania, to trzeba posłuchać oficjalnego głosu mediów w służbie globalnych elit.

Financial Times w swoim ostatnim artykule wyraźnie mówił o zbliżającej się „pandemii”.

Media terrorystyczne wykorzystają następnie rzekomą lub faktyczną mutację wirusa, aby wywołać jeszcze większą falę paniki i histerii niż dotychczas.

Przede wszystkim elity chcą przede wszystkim wciągnięcia ludzkości w najgorszy kryzys gospodarczy, jaki kiedykolwiek widziała historia.

Ten wielki zamęt gospodarczy stworzy bezprecedensową dziurę w światowym popycie. W tym momencie łańcuch dostaw żywności zostanie zakłócony.

Niepowodzenia biznesowe będą bezprecedensowe i niszczycielskie. Bezrobocie osiągnie bezprecedensowe wyżyny w historii gospodarczej, a masy będą miały trudności z wyżywieniem.

Tabela francuskiego rządu opisuje to zdanie i przewiduje niepokoje, które doprowadzą do całkowitego upadku porządku społecznego.

Następnym krokiem w tej fazie będzie militaryzacja. Stan wojenny będzie jedynym sposobem na stłumienie masowych zamieszek i zamieszek spowodowanych tym, co faktycznie będzie głodem.

Będzie to sytuacja całkowicie identyczna z tą, jaka zaistniała podczas wojny, ale w skali globalnej.

Wielka światowa destabilizacja służy do ożywienia tego katalitycznego wydarzenia, o którym wspominał już David Rockefeller w 1995 r. W ONZ.

Kryzys ten został wyraźnie zaaranżowany, aby stworzyć planowaną destabilizację, która utoruje drogę do ostatecznej realizacji Nowego Porządku Świata.

Kiedy masy nie będą już miały niezbędnych miejsc pracy i środków do życia, będą miały wybór; otrzymują dochód uniwersalny.

We Włoszech Beppe Grillo, lider M5S, niedawno wrócił, aby porozmawiać o tym w innym poście na swoim blogu. W rzeczywistości M5S był absolutnym rzecznikiem jednej z propozycji, które zostały już wprowadzone do porządku obrad przez wielkie globalistyczne kręgi klubu rzymskiego i grupy Bilderberg.

Globalizm chce doprowadzić całą ludzkość do całkowitej dezindustrializacji i do końca pracy, jaką do tej pory znano w gospodarkach kapitalistycznych.

Zakończenie pracy w zasadzie służy pozbawieniu jednostki niezależności. Tylko ci, którzy zaakceptują dochód powszechny, jałmużnę rządową, będą mogli przetrwać.

Jednak tylko ten, kto zaakceptuje warunki narzucone przez elity, będzie mógł go otrzymać. Warunki zostały ujawnione przez kanadyjskiego informatora.

Masy pogrążone w długach otrzymają propozycję wyrzeczenia się całego majątku osobistego. Zatem kres własności prywatnej jest jednym z ostatecznych celów.

W dyktaturze globalistycznej będzie istniał system kolektywistyczny, w którym pojęcie dobra osobistego nie będzie już istnieć.

Jeśli nie zaakceptujesz powszechnego dochodu i szczepionki zaplanowanych na wczesne lato 2021 r., Zostaniesz zamknięty na czas nieokreślony w obozach koncentracyjnych.

Globalizm ukazuje swoją satanistyczną naturę: transludzki technologiczny człowiek

To ostateczna eksternalizacja ideologii globalistycznej, w której nie ma miejsca na wolną wolę. Jest tylko całkowite posłuszeństwo. Dlatego prawdziwa natura tej filozofii jest jawnie szatańska.

Ten projekt otwarcie proponuje zniszczenie ludzkości i umieszczenie jej w warunkach stada bydła bez praw i bez duchowego sumienia.

Jest to przeciwieństwo koncepcji chrześcijańskiej, która widzi człowieka obdarzonego wolną wolą i zmysłem duchowym, który prowadzi go do odrzucenia ślepego posłuszeństwa złu, które tutaj ma pozór powszechnego totalitaryzmu.

Obecnie to ci sami członkowie światowych elit mówią otwarcie i publicznie o tym planie.

Klaus Schwab, jeden z członków forum w Davos, innego wpływowego kręgu globalizmu, wyraźnie mówił o Wielkim Resetowaniu jako o swego rodzaju „czwartej rewolucji przemysłowej” zdolnej do uzyskania całkowitej kontroli nad ludzkim umysłem poprzez implant. mikroczipa w mózgu.

Może to brzmieć jak science fiction, ale elity mają już taką technologię. W niedawnym raporcie na temat TG1 pokazano mikroczip mózgowy zaprojektowany przez Elona Muska i wszczepiony w mózg świni.

Dzięki temu urządzeniu można całkowicie kontrolować wolę zwierzęcia. I to właśnie ma na myśli Nowy Porządek Świata, tylko że zamiast świni są ludzie.

Koncepcja, jaką mają wyższe szczeble globalnej masonerii w odniesieniu do ludzkości, jest koncepcją masy „bezużytecznych zjadaczy”.

Jest to myśl, która głęboko nienawidzi ludzkości i chce, aby została zredukowana do nędzy i niewolnictwa.

Wielki Reset jest wyraźnie za to. Prowadzić człowieka do ostatniej fazy Nowego Porządku Świata.

Technologia będzie miała za zadanie pozbawić człowieka jego tożsamości i uczynić go bardziej hybrydą między człowiekiem a maszyną.

To filozofia transhumanistyczna, ściśle związana z satanistyczną i ezoteryczną myślą, jawi się jako sposób na zniszczenie pierwotnego stworzenia Bożego.

Ostateczny projekt został zatem obszernie przedstawiony. Nie ma już żadnego spisku. To, co kilkadziesiąt lat temu otwarcie stwierdzili niektórzy badacze i dziennikarze, zignorowane lub w najgorszym przypadku wyśmiewane, dzieje się teraz dla wszystkich.

Trump jest ostateczną przeszkodą, która oddziela świat od Nowego Porządku Świata

Elity mają tylko jedną poważną przeszkodę i jest nim Donald Trump, człowiek, który w ich planach nigdy nie powinien był zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Globalizm doprowadził do największego oszustwa wyborczego w historii Ameryki i świata w celu obalenia amerykańskiego prezydenta.

Trump nie był jednak w żadnym wypadku przygotowany na taką ewentualność i przez pewien czas przygotowywał się, by zareagować na ostatnią reakcję państw głębokich. Dowodem na to jest podpisany dwa lata temu dekret wykonawczy, w którym oczekuje się surowych sankcji i aresztowań wobec aktorów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy przyczynili się do podważenia prawidłowości amerykańskiego procesu wyborczego.

Jednak Wielki Reset może objawiać się jedynie poprzez bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych.

Z tego powodu globalistyczna władza chce sprowadzić Joe Bidena do Białego Domu.

Biden byłby niczym innym jak marionetkowym prezydentem w rękach elity, która przywróci Amerykę do Nowego Porządku Świata.

Jeśli USA wpadną w ręce skorumpowanego demokratycznego polityka szantażowanego przez Chiny, wiodącą w tej chwili potęgę globalizmu, to naprawdę nie będzie żadnych przeszkód poza Rosją Putina, która znalazłaby się w otoczeniu UE, Chin i Zjednoczonego Stany.

Światowa dyktatura będzie wtedy nieunikniona, podobnie jak Wielki Reset, który zniewolą całą ludzkość.

Ale Trump zebrał ogromną ilość dowodów oszustwa i przygotowuje się do ostatecznej bitwy.

Na to, czy prezydent uda się wygrać we właściwych sądach i przed Sądem Najwyższym, zostało jeszcze około miesiąca.

Później okaże się, czy Ameryka powróci do sił globalizmu, które dominowały nad nią od dziesięcioleci, czy też definitywnie porzuci ten plan, który chce ożywić światowy superrząd, na który liczył już Winston Churchill w 1950 r., A więc nieuchronnie powodując ostateczną porażkę.

Historyczna jesień 2020 roku naprawdę zbliża się do swojego najważniejszego i decydującego momentu.

Świat wkrótce się dowie, czy przebudzi się pod niebem absolutnej tyranii, czy też będzie mógł ponownie ujrzeć światło.

Ten blog jest wspierany przez wkład czytelników. Jeśli również chcesz pomóc w uzyskaniu bezpłatnych informacji, kliknij poniżej.

https://www.paypal.me/CesareSacchetti

Całość wraz z łączami do źródłem oraz kopią opisanego dokumentu znajduje się na blogu Cesare Sacchetti:

wersja włoska
Un documento interno del governo francese conferma il Grande Reset pianificato dal Nuovo Ordine Mondiale

wersja angielska
https://lacrunadellago.net/2020/11/20/a-leaked-french-governmental-document-confirms-the-great-reset-planned-by-the-new-world-order/?lang=en