Armstrong: Niemiecki minister zdrowia przyznaje, że blokady były błędem

Oryginał: https://www.armstrongeconomics.com/international-news/germany/german-health-minister-admits-lockdowns-were-a-mistake/

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Twitter, YouTube, CNN i cała reszta przybywających zwolenników marksizmu zarzekają się, że CDC nie powiedziało, że mniej niż 10 000 osób zmarło tylko na sam COVID-19, niemiecki minister zdrowia Jens Spahn publicznie przyznał, że blokady były zbyt surowe i nie do przyjęcia. Wielu domaga się teraz dochodzenia. Istnieje nadzieja, że być może ten spisek mający na celu użycie tego wirusa, który mógł zostać stworzony w laboratorium celowo, aby (…) załamać gospodarkę i usprawiedliwić Wielki Reset.

While in the United States, Twitter, Youtube, CNN, and the rest of the growing Marxist supporters try to claim the CDC didn’t say that less than 10,000 people have died of only COVID-19, the German Health Minister Jens Spahn has come out and publicly admitted that the lockdowns were too harsh and uncalled for.  This is starting where many are now calling for an investigation. There is hope that perhaps this conspiracy to use this virus, that may have been created in a lab intentionally not to really cause massive deaths, will lead to the exposure of this conspiracy to crash the economy in order to justify this  Great Reset may at last unfold.

Należy pamiętać, że zostało to sfinansowane przez miliarderów, którzy nagle stali się ekspertami w dziedzinie wirusów, CO2, wzrostu populacji i równości marksistowskiej – oczywiście z wyłączeniem ich samych. Przy całej ich propagandzie wciąż jest nadzieja, że możemy wreszcie ujrzeć sprawiedliwość. Każdy, kto był w to zaangażowany, od szefa CNN do szefa Światowego Forum Ekonomicznego, powinien spędzić resztę życia pod specjalną opieką, ciesząc się z doskonałej marksistowskiej równości za kratami, gdzie nie ma papierowych pieniędzy, co powinno ich bardzo uszczęśliwić, bo konserwy rybne są tam walutą numer jeden.

Keep in mind this has been funded by the Billionaire Dropouts who are suddenly experts on viruses, CO2, population growth, and Marxist Equality – excluding them of course. There is still hope with all their propaganda, we may see justice at last. Everyone who has been involved from the head of CNN to the head of the World Economic Forum, should spend the rest of their lives being taken care off enjoying perfect Marxist equality behind bars where there is no paper money, which should make them very happy, and packets of fish are the number one barter currency.

Oryginał:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/germany/german-health-minister-admits-lockdowns-were-a-mistake/