America’s Frontline Doctors: Ekspert o ujawnionych umowach z firmą Pfizer: „Istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych umów”

Niniejszy wpis jest tłumaczeniem fragmentu artykułu America’s Frontline Doctors, który jest analizą rzekomej wersji roboczej tajnej umowy pomiędzy rządem Albanii a Pfizerem, której wyciek został opublikowany przez gazetę Gogo.

Podsumowanie:

  • Jeśli w kraju istnieją jakiekolwiek przepisy lub regulacje, zgodnie z którymi firma Pfizer może być ścigana, kupujący zgadza się je zmienić
  • Produkt (szczepionka) dotyczy także „każdego urządzenia, technologii lub produktu używanego do podawania lub poprawy zastosowania lub działania takiej szczepionki
  • Nawet jeśli zostanie znaleziony lek do leczenia COVID-19, umowa nie może zostać unieważniona
  • Pfizer podejmie decyzję o koniecznych korektach liczby zamówionych dawek i harmonogramu dostaw należnych Kupującemu … w oparciu o zasady, które zostaną określone przez Pfizer … Uznaje się, że Nabywca zgadza się na każdą zmianę
  • Pfizer w żadnym wypadku nie przyjmie zwrotu Produktu (ani żadnej dawki)…żadne zwroty Produktu nie mogą mieć miejsca w żadnych okolicznościach
  • Nabywca potwierdza… długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i że mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji o ujawnionych umowach z firmą Pfizer: „Istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych umów”

Nadal ujawniane są niezredagowane kontrakty na eksperymentalny czynnik biologiczny znany jako „szczepionka COVID-19” między korporacją Pfizer a różnymi rządami.

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Ehden Biber powiedział amerykańskim Frontline Doctors (AFLDS) Frontline News, że pierwszy dokument, który niedawno się pojawił, został odkryty przez albańską gazetę Gogo.al. Biber był wtedy w stanie zlokalizować podpisany cyfrowo kontrakt brazylijski i co najmniej dwie inne, jedną z Komisją Europejską, a drugą z Republiką Dominikańską.

Dyrektor naukowy AFLDS, dr Michael Yeadon, po zapoznaniu się z albańskim kontraktem odpowiedział na te rewelacje, mówiąc, że „wygląda autentycznie”. Kontynuował: „Znam podstawową anatomię tych umów i niczego nie brakuje, czego oczekiwałbym, że będę obecny, i nie widziałem żadnych wskazówek sugerujących, że są fałszywe”.

Yeadon zwrócił uwagę na to, co uznał za „najbardziej oszałamiające odkrycie”, powołując się na klauzulę, która stanowi, że „jeśli w twoim kraju istnieją jakiekolwiek przepisy lub regulacje, zgodnie z którymi firma Pfizer może być ścigana, zgadzasz się ZMIENIĆ PRAWO LUB PRZEPISY, aby to zamknąć”.

W wątku na Twitterze, który został usunięty z wyjątkiem pierwszego tweeta w wątku, Biber wyjaśnił znaczenie ujawnionych umów: „Ponieważ koszt opracowania umów jest bardzo wysoki i czasochłonny (cykle przeglądu prawnego), Pfizer, jak wszystkie korporacje , opracować znormalizowany szablon umowy i korzystać z tych umów ze stosunkowo niewielkimi zmianami w różnych krajach.

„Te umowy są poufne, ale na szczęście jeden kraj nie zabezpieczył wystarczająco dobrze dokumentu umowy, więc udało mi się zdobyć kopię.

„Jak zaraz zobaczysz, istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych kontraktów”.

https://rumble.com/vkgcq3-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts.html

„Po pierwsze”, kontynuuje Biber, „porozmawiajmy o produkcie: umowa obejmuje nie tylko produkcję szczepionek na COVID-19 i jego mutacje, ale także „każdego urządzenia, technologii lub produktu używanego do podawania lub poprawy zastosowanie lub działanie takiej szczepionki”.

„Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego Ivermectin został stłumiony, to dlatego, że umowa, którą kraje miały z Pfizerem, nie pozwala im uciec od umowy, która stanowi, że nawet jeśli zostanie znaleziony lek do leczenia COVID-19, umowa nie może zostać unieważniona ”

„Dostarczanie produktu: „Pfizer nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dawek zgodnie z przewidywanymi datami dostawy… ani żadne takie niedostarczenie nie daje Nabywcy żadnego prawa do anulowania zamówień na jakiekolwiek ilości Produktu”.

„„Pfizer podejmie decyzję o koniecznych korektach liczby zamówionych dawek i harmonogramu dostaw należnych Kupującemu … w oparciu o zasady, które zostaną określone przez Pfizer … Uznaje się, że Nabywca zgadza się na każdą zmianę”.

„Tylko dla wyjaśnienia: „Nabywca niniejszym zrzeka się wszelkich praw i środków prawnych, które może mu przysługiwać zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub w inny sposób, wynikających lub związanych z:… jakimkolwiek niedostarczeniem przez firmę Pfizer zamówionych dawek zgodnie z Harmonogramem Dostaw .

„Po raz kolejny:„ W żadnym wypadku firma Pfizer nie będzie podlegać żadnym karom za opóźnienia w dostawie ani nie będzie za nie odpowiadać”.

„Nie możesz zwrócić produktu, bez względu na okoliczności:„Pfizer w żadnym wypadku nie przyjmie zwrotu Produktu (ani żadnej dawki)…żadne zwroty Produktu nie mogą mieć miejsca w żadnych okolicznościach”.

„Długoterminowe skutki i skuteczność: „Nabywca potwierdza… długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i że mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”.

Całość: https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/information-security-expert-on-revealed-pfizer-agreements-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts/